Friday, December 2, 2016

මාගම් රැල්ල : ආයුර්වේද  බෙහෙත් සදහාදුර්ලභ ඖෂධඋයනක් හදන සෙවනගල ...

මාගම් රැල්ල : ආයුර්වේද  බෙහෙත් සදහාදුර්ලභ ඖෂධඋයනක් හදන සෙවනගල

...
: ආයුර්වේද  බෙහෙත් සදහා දුර්ලභ ඖෂධ උයනක් හදන සෙවනගල වෙදමහත්තයා. (සටහන - සුරියවැව නුවන් ජයසේකර)         පරිසරයේ ...

No comments:

Post a Comment